Behandlingsændring

Taxa op til sygehuset. Blodprøven tages af dagens sygeplejerske, Birte. Trisser ned til venteværelset, hvor sekretærerne har den lidet attraktive opgave at oplyse patienterne og deres pårørende om, at de pårørende kun må være med til første samtale, eller hvis patienten ska ha en tilbagemelding på fx en skanning.
Læs resten